De Klimroos is een moderne, openbare basisschool in Roosendaal (Noord-Brabant), met ook twee peutergroepen. De school gaat uit van goed onderwijs waarbinnen wordt ingespeeld op mogelijkheden en talenten van kinderen. Er wordt veel waarde gehecht aan rust en structuur met goede sociale omgangsnormen. De school bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en wijst hen op hun eigen verantwoordelijkheid. In alle groepen wordt ICT op een zinvolle manier ingezet. Er is een enthousiaste en professionele leiding, die de ontwikkeling van alle kinderen en medewerkers bevordert en oog heeft voor  toekomst.

Het schooljaar 2017-2018 is de school gestart met een gemiddelde groepsgrootte van 24 kinderen. In de loop van het schooljaar wordt er een extra groep 1 gevormd om de groepen niet te groot te laten worden. De school kent geen wachtlijst. Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het gehele schooljaar instromen.

Ouders woonachtig in de wijk Kortendijk kiezen voor De Klimroos. Maar ook uit de andere wijken van Roosendaal en omliggende gemeenten kiezen ouders voor De Klimroos. Naast de school ligt sporthal D’n Dijck voor de gymlessen en naschoolse sportactiviteiten.

Voor het aanvragen van een schoolgids en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur, Ciska Knoops.