Ieder jaar bekijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Op 6 oktober 2015 heeft De Klimroos bezoek gehad van de onderwijsinspectie voor een kwaliteitsonderzoek. De Klimroos werd beoordeeld met ‘goed’. Hieronder treft u het volledige rapport:

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek 

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN

Basisschool De Klimroos heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.


Resultaten

 • De leerlingen van basisschool De Klimroos behalen aan het einde van de basisschool voldoende resultaten voor taal/lezen en rekenen/wiskunde.

 

Onderwijsproces

 • De lessen verlopen zeer geordend en gestructureerd volgens een vast eenduidig
  didactisch model;
 • De leerlingen zijn zeer taakgericht;
 • Het aanbod voldoet aan de kerndoelen, is breed en biedt ruime aandacht aan ook de
  culturele ontwikkeling van leerlingen;
 • De school slaagt er in om goed gedifferentieerd onderwijs te geven, waarbij alle
  beschikbare leerlinginformatie goed wordt geanalyseerd en vertaald naar een passend
  aanbod.

Schoolklimaat en veiligheid

 • De leerlingen en de ouders ervaren de school als veilig. Er wordt nauwelijks gepest en
  als het wel gebeurt, reageert de school adequaat.

 

Kwaliteitszorg en ambitie

 • De school werkt planmatig aan haar schoolontwikkeling, maar kan de beschikbare
  evaluatiegegevens nog gerichter op schoolniveau beschikbaar maken ten behoeve van
  de schoolontwikkeling;
 • Het team staat open voor ontwikkeling en is voortdurend op zoek naar mogelijkheden
  om te vernieuwen en te verbeteren.

 

Wij zijn trots op de goede beoordeling van de onderwijsinspectie en zijn blij dat al onze inspanningen gezien worden.