“Sterk team, sterk onderwijs!”

 

Onze kinderen
Het welbevinden van de kinderen vormt de basis. Vanuit een duidelijke structuur en rust wordt er gezorgd voor een veilig pedagogisch klimaat en een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat het kind ook kind mag zijn, uniek en met eigen verwachtingen.

Onze ouders
Betrokkenheid van ouders vinden wij belangrijk. Ouders bezitten waardevolle informatie over hun kind. Ouders worden uitgenodigd om betrokken te zijn bij het onderwijs van de kinderen. Meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen (door zitting in  de Medezeggenschapsraad of Ouderraad) vormen hierbij de kern. Deze betrokkenheid komt de prestaties, motivatie, inzet en welbevinden van het kind ten goede.

Sterk team
Met passievolle mensen staan wij voor ons vak, waarbij wij gebruik maken van ieders kwaliteiten en deze benutten. Wij werken samen, leren van elkaar en ondersteunen elkaar. Onderwijs is altijd in beweging, onze mensen zijn altijd in ontwikkeling. Wij vormen samen een lerende organisatie, waarbij het team oplossingsgericht is ingesteld.

Sterk onderwijs
Wij werken met een helder lesprogramma, met een duidelijke structuur en rust. Wij sluiten aan bij de interesses en talenten van de kinderen. Goede methoden maken het mogelijk om onderwijs op maat te geven, zodat we het maximale uit elk kind halen. Er is ruim aandacht voor creativiteit, zoals muzikale vorming, culturele activiteiten en kunstzinnige vorming.

Openbaar onderwijs
De Klimroos is een openbare school, dat wil zeggen dat we openstaan voor alle kinderen en daarmee een afspiegeling willen zijn van de samenleving. Respect voor een ieder ongeacht levensovertuiging staat bij het openbaar onderwijs hoog in het vaandel.