Soms heeft een leerling extra hulp nodig, omdat de leerling moeite heeft met het goed opnemen van de leerstof zonder hulp. Ook zijn er kinderen die juist bijzonder goed kunnen leren, of leerlingen die de leerstof wel beheersen maar juist met sociale of emotionele problemen kampen.

Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in een groep. In principe wordt alle extra hulp in de klas gegeven door de groepsleerkracht, maar soms is speciale hulp van buiten de groep nodig. Bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining of remedial teaching.

Hieronder vindt u documenten over de wijze waarop we ieder kind de juiste zorg proberen te bieden:

 1. Zorg op de klimroos
 2. Procedures
 3. Interne begeleiding
 4. Zorgspecialisten
 5. Leesproblemen
 6. Dyslexie
 7. Rekenproblemen
 8. Ernstige reken-wiskundeproblemen-en-dyscalculie
 9. (Hoog)begaafde leerlingen
 10. Sociale vaardigheidstraining
 11. Schoolmaatschappelijk werk