Het is voor alle ouders mogelijk om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang.
Tijdens het overblijven worden dezelfde regels, normen en waarden gehanteerd als onder schooltijd. Het overblijven wordt begeleid door leerkrachten, ouders/vrijwilligers en conciërges (allen in het bezit van certificaat en VOG). De wettelijke aansprakelijkheid is zoals tijdens de normale schooltijden ook van toepassing bij het overblijven. Het protocol over het overblijven is hieronder te lezen.

U kunt uw kind via het onderstaande inschrijfformulier aanmelden voor het overblijven. U kunt op het inschrijfformulier kiezen voor overblijven op vaste dagen. Wijzigingen schriftelijk doorgeven middels onderstaand formulier. Voor incidentele dagen kunt u een 9 strippenkaart a €20,- aanschaffen.

2019-2020-Overblijven-aanmelden-ouders 

2019-2020 Website Overblijven-wijzigingsformulier 

Overblijfprotocol