De Klimroosmedewerkers vormen een hecht team waarbinnen de sfeer heel goed is. Binnen dit team werkt men intensief met elkaar samen en er zijn veel specialismen aanwezig.

De belangrijkste schakels in het team zijn de leerkrachten. Leerlingen verblijven het grootste deel van de tijd binnen de klassen en de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen de leerlingen hun kennis en vaardigheden opdoen.

De (speciale) zorg wordt aangestuurd door twee gecertificeerde intern begeleiders. Zij zorgen voor een goede ondersteuningsstructuur voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders.

In het team zitten verder remedial teachers, die zorgen voor de extra begeleiding voor leerlingen buiten de groep. Beiden zijn Master-SEN gediplomeerd en hebben zich gespecialiseerd op een bepaald vakgebied: dyslexiespecialist (voor lees- en spellingsproblematiek) en rekenspecialist. Ook is er een vakleerkracht voor muziek, theaterlessen en gym.

Verder beschikken we over een aantal gedragsspecialisten, specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid en senior-leerkrachten, die minder ervaren collega’s ondersteunen en binnen de verschillende leerjaren zaken coördineren.

Bovendien zitten er een administratief medewerker en twee conciërges in het team.

Het team staat onder leiding van een directeur en adjunct-directeur, die de professionele ontwikkeling bevorderen.