Basisschool De Klimroos maakt onderdeel uit van ‘Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant’ (OBO-WBR). Deze organisatie vormt het bovenschools management van alle zeventien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens. Op zoek naar een andere openbare school in de gemeente Roosendaal? Deze vindt u hier.

obo

Bezoekadres:
Vijfhuizenberg 157
4708 AJ Roosendaal

OBO-WBR heeft de volgende visie op sterk openbaar basisonderwijs.

Elk kind is een individu:
We onderkennen en respecteren ieders eigenheid, ongeacht herkomst, huidskleur of geloofsovertuiging. De individualiteit van het kind vormt het vertrekpunt voor ons onderwijs.

Een eigen plek:
We bieden kinderen maximale mogelijkheden om zich te ontplooien en een eigen plek te vinden in de multiculturele samenleving. Hiervoor bieden we een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze kunnen spelen en leren.

Respect en waardering:
We bieden onze medewerkers ontplooiingskansen en een werkklimaat dat is gebaseerd op respect en waardering.

Kennis en ervaring delen:
We bieden een goed pedagogisch klimaat. Dit wordt gerealiseerd door een sfeer van onderlinge betrokkenheid, waarin we kennis en ervaring met elkaar delen.

Midden in de samenleving:
Onze scholen staan, ongeacht de variatie in onderwijsconcepten, midden in de samenleving. We hebben oog voor de belangen van betrokken partijen en werken vanuit samenspraak met ouders, welzijns- en zorginstellingen.

Open communicatie:
We waarborgen de diversiteit en kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Korte lijnen en een open communicatie dragen bij aan onderlinge samenwerking en solidariteit.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van OBO-WBR. Deze is te bereiken via www.obo-wbr.nl.