Bepaalde documenten, zoals de infokalender, ontvangt u in het begin van het schooljaar. Mocht u deze niet meer in bezit hebben of digitaal willen raadplegen, dan kunt u ze op deze pagina vinden.

Via Digiduif proberen wij als school zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren en te regelen. Formulieren en documenten die u nodig kunt hebben vindt u hieronder:

richtlijnen-OM-verlof

2017-2018-Actuele leerlinggegevens formulier

2017-2018 Overblijven-wijzigingsformulier

2018-2019-Overblijven-aanmelden-ouders