De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Zij bespreken met elkaar en met de directeur allerlei zaken aangaande de school.

Zowel ouders als leerkrachten kiezen uit hun midden vijf vertegenwoordigers voor een periode van drie jaar in de raad. Jaarlijks treedt er van elke geleding een aantal mensen af volgens een daarvoor opgesteld rooster (één of twee personen per geleding).

De GMR  vertegenwoordigt de belangen van alle ouders/leerlingen en alle personeelsleden binnen de stichting OBO-WBR. Meer informatie over de GMR, waaronder vergaderverslagen, vindt u op de website van OBO.

Vergaderdata

De medezeggenschapsraad vergadert in het schooljaar 2017-2018 op de volgende data

 • dinsdag 26 september 2017
 • dinsdag 21 november 2017
 • woensdag 13 december 2017
 • dinsdag 16 januari 2018 informatieavond door OR en MR.
 • maandag 19 maart 2018
 • woensdag 23 mei 2018
 • maandag 18 juni 2018

De aanvangstijd van de vergaderingen is 19.30 uur.

Agenda

Notulen

Samenstelling

De medezeggenschapsraad van de Klimroos is in het schooljaar 2017-2018 als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

 • Esther Bierkens
 • Martijn Sprenkels
 • Jeroen Schoovers
 • Nicole Bol
 • Maria Dolphijn

Personeelsgeleding:

 • Karin Bartels
 • Adriënne Breugelmans
 • Ad Nuijten ( voorzitter )
 • Caroline van Poucke
 • Jolanda van Tilburg