De ouderraad wordt gevormd door 15 enthousiaste ouders. Tijdens de (openbare) vergaderingen van de ouderraad, die ook worden bijgewoond door minimaal twee leerkrachten en een vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad, worden vooral de binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen voorbereid en besproken. Ook beheert de ouderraad het schoolfonds, waarin de vrijwillige ouderbijdrage wordt gestort.

Vergaderdata

Algemene ouderraadsvergadering:

  • maandag 4 oktober 2017, aanvang: 19.30 uur

Reguliere ouderraadsvergaderingen:

  • donderdag 23 november 2017
  • maandag 29 januari 2017
  • dinsdag 27 maart 2018
  • donderdag 14 juni 2018

De aanvangstijd van de vergaderingen is: 19.30 uur.

Agenda

De agenda voor 23 november 2017:   Agenda OR 23112017

De agenda voor 4 oktober 2017:         Agenda_OR_04102017

Notulen

De notulen van 23 november 2017:  Notulen OR 23112017

De notulen van 4 oktober 2017:        Notulen OR 04102017

 

Samenstelling

De ouderraad wordt dit schooljaar gevormd door:

Nicole Bol                   (voorzitter)
Karen Hering            (secretaris)
Alex de Bont              (penningmeester)