In de schoolgids staat alle informatie die voor u als ouder van belang kan zijn. Hierbij kunt u denken aan wat wij als school belangrijk vinden voor uw kind, welke keuzes we maken, wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat willen bereiken.

Ouders van kinderen op school krijgen ieder jaar aan het begin van het schooljaar een exemplaar uitgereikt. Hieronder kunt u de volledige schoolgids en kalender lezen. Wilt u liever een hard-copy exemplaar toegestuurd krijgen? Neem dan contact op met de adjunct-directeur.