Aankondiging samenwerking met stichting Wij Samen

Aankondiging samenwerking met stichting Wij Samen

Woensdag 20 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 1 juni 2020 gaan wij een samenwerking aan met stichting Wij Samen. Deze stichting biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen met een extra zorg- of hulpvraag.

De samenwerking houdt in dat De Klimroos vanaf 1 juni een werklocatie is voor stichting Wij Samen. Waar mogelijk wordt ook samengewerkt met en aangesloten bij de activiteiten van de peutergroepen, kinderopvang en basisschool. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit deze samenwerking steeds meer kinderen thuisnabij onderwijs/zorg kunnen bieden.

Lees hier de volledige informatiebrief.


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl