Halen en brengen naar school

Halen en brengen naar school

Maandag 25 mei 2020

Beste ouders en verzorgers,

Vanmorgen moesten wij helaas vaststellen dat de afspraken betreffende het halen en brengen niet meer goed worden nageleefd. Er zijn veel auto’s in de straat en om de school heen. We brengen de gemaakte afspraken daarom nogmaals onder uw aandacht. Let op! Er is een wijziging voor de kinderen in groep 3. 

Halen/brengen naar school
• Niet toegestaan voor ouders om op het schoolplein of het schoolgebouw binnen te komen. Bespreek dit met uw kind, zodat het hierop voorbereid is.
• Houdt u steeds zelf de afstand tussen volwassenen in acht!
• Kinderen van groep 1 en 2 verzamelen bij de leerkracht op het grasveld aan de Platinadijk tussen het rode doeltje en het schoolplein (8:30u). De leerkracht neemt de kinderen van groep 1 en 2 mee naar binnen en brengt de kinderen om 14:25u weer terug naar het grasveld. Houd u het afscheid zo kort mogelijk, dat maakt het voor alle kinderen makkelijker om de dag te starten. 

Let op! Vanaf dinsdag 26 mei verzamelen de kinderen van groep 3 (met fiets) bij het rode doeltje aan de straatkant. Ook zij lopen nu samen met de juf naar de klas.

• Kinderen van groep 4 t/m 8 nemen afscheid van de ouders aan het begin van het looppad bij de Platinadijk en lopen zelf over het pad naar school. Teamleden staan er om de kinderen te begeleiden.
• Kinderen van groep 8 helpen de jongere kinderen met het goed parkeren van de fietsen.
• De kinderen komen zo veel mogelijk met de FIETS of TE VOET en zelfstandig (indien mogelijk) naar school (max. 1 volwassene als begeleiding indien nodig). Samen moeten we echt voorkomen dat er massale haal-brengmomenten ontstaan!
• De poort bij de Flintdijk is alleen voor de kinderopvang en de peutergroepen toegankelijk.

Met vriendelijke groeten,
Het team van De Klimroos

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl