Nepaccount Instagram

Nepaccount Instagram

Dinsdag 30 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

Tot onze grote schrik is er gisteren een nepaccount opgedoken op Instagram onder naam van De Klimroos. Wij betreuren dit ten zeerste en tolereren dergelijke acties absoluut NIET. Met alle mogelijkheden en middelen die we hebben en in samenwerking met de politie onderzoeken we dit voorval tot op de bodem en zullen hier vervolg aan geven.

Vanmorgen in de klassen hebben we aandacht hieraan besteed. Dit gedrag kan niet door de beugel en hoort niet. We rekenen op de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen en uw rol als ouders. Ook in de digitale wereld. Wij vertrouwen erop dat er zowel op het schoolplein, als daarbuiten, als online, respectvol met elkaar wordt omgegaan.

Indien u of uw kind behoefte heeft om met een vertrouwenspersoon of de directie op school hierover te praten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Blijf altijd kritisch op sociale media en blijf in gesprek met uw kind! 

Ciska Knoops en Ron van Meel

Directie OBS De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl