Aanmelden in de juiste groep & individuele chat

Aanmelden in de juiste groep & individuele chat

Maandag 31 augustus 2020

Beste ouders/verzorgers,

We krijgen veel vragen over het aanmelden in de juiste groep en de (individuele) chat in De Klimroos-app. In onderstaand bericht vindt u antwoord op deze vragen.

Aanmelden in de juiste groep
Vanwege een nog onbekende reden, kunnen wij niet alle groepsaanmeldingen inzien. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk (geweest) om alle ouders mee te verhuizen naar de nieuwe groep van hun kind(eren). U kunt uzelf wel in de juiste groep(en) plaatsen:

• Open De Klimroos-app
• Tik op Menu
• Tik op Chat en Nieuwsgroepen
• Tik op het Potloodje rechts bovenin
• Tik op Groepen beheren

U ziet dan een overzicht van de groepen waarvoor u bent aangemeld. Indien dit niet de juiste groepen zijn, verwijder ze dan middels het Prullenbakje erachter. Tik vervolgens op Groepen toevoegen om uzelf aan te melden in de juiste groepen. Het wachtwoord dat u hiervoor nodig heeft begint met een hoofdletter W. Indien u het wachtwoord niet meer weet, kunt u het opvragen bij de leerkracht van uw kind

Individuele chats
Alle individuele chats van afgelopen schooljaar zijn verwijderd. U kunt zelf een nieuwe individuele chat opstarten voor uw kind via Menu > Chat en Nieuwsgroepen > Potloodje > Chatten. Kies dan de klas van uw kind, geef de chat als onderwerp de naam van uw kind + klas (bijv. Piet 1a) en schrijf daarna uw bericht. Via deze chat kunt u de rest van het schooljaar contact houden met de leerkracht(en) van uw kind.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd!


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl