Klimroos-doe-dag & opvoering van de kinderen

Klimroos-doe-dag & opvoering van de kinderen

Woensdag 9 september 2020

Beste ouders/verzorgers,

Vanwege COVID-19 hebben wij tot onze teleurstelling moeten besluiten de Klimroos-doe-dag op vrijdag 25 september niet door te laten gaan. Wij achten het, net zoals bij de sportdag, niet verantwoord om in de huidige situatie met veel kinderen en volwassenen samen te komen. Wij zoeken naar een later moment dit schooljaar om de Klimroos-doe-dag op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden.

De opvoering van de kinderen die staat gepland op 2 oktober gaat wel door, maar alleen voor de kinderen van De Klimroos. Voor alle ouders, opa's en oma's zenden we de opvoering uit via een livestream. Meer informatie hierover ontvangt u t.z.t.

Vriendelijke groet,
Het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl