Overblijf 2019 - 2020 & 2020 - 2021

Overblijf 2019 - 2020 & 2020 - 2021

Donderdag 24 september 2020

Beste ouders/verzorgers,

Eerder informeerden wij u dat het aantal wijzigingen m.b.t. de overblijfdagen van uw kinderen dat wij dit schooljaar doorkrijgen enorm hoog ligt. Het doorvoeren van deze aanpassingen is maatwerk. De verwerking hiervan, gecombineerd met de COVID-19 sluiting van vorig schooljaar dat vele consequenties heeft gehad voor het betalingsverkeer, kost helaas meer tijd dan verwacht.

Er wordt heel hard gewerkt om voor alle kinderen van de school alles uit te zoeken, aan te passen en op maat te krijgen. Terwijl hieraan gewerkt wordt, kan uw kind gewoon overblijven. Wij streven ernaar om de overblijfgelden voor de herfstvakantie afgewikkeld te hebben. 

Bedankt voor uw vertrouwen! U hoort spoedig van ons!


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl