Vacatures GMR

Vacatures GMR

Dinsdag 6 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

Binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn een tweetal vacatures ontstaan: één voor de oudergeleding en één voor de personeelsgeleding. 

De GMR gaat over bovenschoolse zaken. Het gaat dan om onderwerpen die van belang zijn voor meerdere of alle scholen van het schoolbestuur. Hiervoor zoeken wij kandidaten die zich sterk betrokken voelen bij onze onderwijsorganisatie en medezeggenschap een warm hart toedragen.

In de GMR denk en praat je mee over o.a. het beleid rond personeel, leerlingen en scholen. Denk aan onderwijskwaliteit, personeelsbeleid/HRM, organisatie-inrichting, juridische en financiële zaken, strategie en de ontwikkeling van OBO. De GMR oefent medezeggenschap uit en brengt, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan het bestuur. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. 

De volledige oproep vindt u hier.

Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Laurens van Asten, voorzitter van de GMR via 06 551 77 103 of vrz.gmrobo@gmail.com


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl