Sinterklaasviering

Sinterklaasviering

Vrijdag 16 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

In november komt Sinterklaas met zijn pieten aan in Nederland. Ieder jaar opnieuw is dit een mooie en spannende tijd voor alle kinderen. Ook op De Klimroos besteden we jaarlijks aandacht aan deze mooie traditie.

Al jaren is er een landelijke discussie rondom het uiterlijk van de pieten. Door sommigen wordt piet gezien als een noodzakelijk onderdeel van de traditie van sinterklaas, voor anderen is hij onlosmakelijk verbonden met het koloniale verleden waarin zwarte mensen als minderwaardig werden behandeld.

Tot op heden zijn er binnen OBO geen richtinggevende uitspraken gedaan in deze discussie. Onze stichting vindt het nu wel belangrijk om hier een standpunt over in te nemen, die aansluit bij de visie. Dat standpunt wordt in deze brief uiteengezet.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos

 


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl