Doorstroom rondom school

Doorstroom rondom school

Vrijdag 30 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

Het is u vast niet ontgaan dat het aantal COVID-19-besmettingen in de afgelopen weken flink is toegenomen. Op plaatsen waar verschillende mensen samenkomen, zoals bijvoorbeeld op en rondom onze school, is het erg belangrijk dat de maatregelen strikt worden nageleefd om het virus geen kans te geven zich verder te verspreiden. Eén van deze maatregelen houdt in dat de onderlinge afstand van anderhalve meter tussen volwassenen serieus genomen dient te worden.

Nu ouders niet op het schoolplein mogen komen, begrijpen we dat het aantrekkelijk is om nog even bij het hek te blijven staan nadat u uw kind heeft afgezet. Om de doorstroom naar het schoolplein te bevorderen en de onderlinge afstand te kunnen waarborgen, willen wij u graag vragen om na het wegbrengen van uw kind direct de schoolomgeving te verlaten. Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat het te druk wordt rondom de school en het virus een kans krijgt. Zorg er tevens voor dat u uw kind alleen naar school brengt (dus niet samen met bijvoorbeeld uw partner). 

Ouders van kinderen in groep 2 mogen vanaf maandag bij hoge uitzondering en alleen indien nodig het schoolplein op om hun kinderen weg te brengen. 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl