Informatiebrief voor ouders over besluit directievoering De Klimroos

Informatiebrief voor ouders over besluit directievoering De Klimroos

Vrijdag 6 november 2020

Beste ouders en verzorgers,

De voorzitter van het college van bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs West Brabant wil u op de hoogte brengen van het besluit betreffende de directievoering op De Klimroos. Na een klik op onderstaande link, kunt u de brief van dhr. Jan Veenker lezen.

Bericht vanuit Stichting OBO betreffende de directievoering op De Klimroos

 

Met vriendelijke groeten,

namens de medezeggenschapsraad van De Klimroos

Ad Nuijten (voorzitter MR)

 


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl