Informatiebrief voor ouders over besluit directievoering De Klimroos

Informatiebrief voor ouders over besluit directievoering De Klimroos

Vrijdag 6 november 2020

Beste ouders en verzorgers,

De voorzitter van het college van bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs West Brabant wil u op de hoogte brengen van het besluit betreffende de directievoering op De Klimroos. Na een klik op onderstaande link, kunt u de brief van dhr. Jan Veenker lezen.

Bericht vanuit Stichting OBO betreffende de directievoering op De Klimroos

 

Met vriendelijke groeten,

namens de medezeggenschapsraad van De Klimroos

Ad Nuijten (voorzitter MR)

 


Terug