Vacature GMR: sluitingsdatum verzet

Vacature GMR: sluitingsdatum verzet

Maandag 23 november 2020

Beste ouders/verzorgers,

Eerder informeerden wij u over het tweetal vacatures dat is ontstaan binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): één voor de oudergeleding en één voor de personeelsgeleding. 

De sluitingsdatum voor deze vacature is verzet naar 31 december 2020. In het belang van onze kinderen, ons team en onze school, zouden wij ook een ouder van De Klimroos graag in deze raad terugzien. Meer informatie over de functie leest u hier.

Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Laurens van Asten, voorzitter van de GMR, via vrz.gmrobo@gmail.com of 06 551 77 103. 

Vriendeijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl