Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Maandag 23 november 2020

Beste ouders/verzorgers,

Jaarlijks ontvangen we van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een rapportage met daarin gegevens over ieder school en hoe deze zich verhouden tot soortgelijke scholen in het land. Met ingang van dit schooljaar breiden zij hun rapportages uit en zullen ze ons ook een terugkoppeling gaan geven op de leergroei die onze leerlingen hebben doorgemaakt. Deze informatie is een belangrijke en waardevolle aanvulling op de reflectie die we zelf hebben op de resultaten en ontwikkeling van de scholen. Over deze uitbreiding van de NCO rapportage informeert OBO u in deze brief graag verder.

Alle OBO scholen gaan de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit laatste betekent dat onderzoekers van het NCO nooit een leerling of school kunnen herkennen in de gegevens die hen ter beschikking worden gesteld. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit per mail laten weten aan de directeur van De Klimroos, Ciska Knoops, via c.knoops@deklimroos.nl. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS worden gestuurd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl