Extra aandacht: uw kind veilig wegbrengen en ophalen

Extra aandacht: uw kind veilig wegbrengen en ophalen

Maandag 23 november 2020

Beste ouders/verzorgers, 

Met z'n allen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie rondom de (school)omgeving en het beperken van overlast voor de buurt. Wij willen graag de geldende afspraken daarom nog eens onder de aandacht brengen en u vragen om hier de komende tijd extra alert op te zijn.

Afspraken
• Kom bij voorkeur te voet of per fiets naar school.
• Probeer het autogebruik te beperken tot het hoognodige.
• Indien u met de auto komt, parkeer niet voor de toegangen van het schoolplein en/of opritten van buurtbewoners. Ook niet voor heel even!
• Indien u met de auto komt, parkeer dan een stukje verderop en begeleid uw kinderen te voet van en naar het schoolplein.
• Parkeer volgens de verkeersregels en op plaatsen waar het mag, zoals in parkeervakken. Bij een doorgetrokken gele lijn of in een bocht is het niet toegestaan om te stoppen of te parkeren.

Let op:
- De bouw in de Platinadijk zorgt soms voor verrassingen. Indien u daar niet in de vakken kunt parkeren, parkeer uw auto dan bijvoorbeeld bij het Dijkcentrum of op de Robijndijk.
- Op de Flintdijk lijken er parkeervakken te zijn, maar dit zijn vakken voor opritten van onze buren. Het is niet toegestaan hier te parkeren!

De verkeerscommissie en de wijkagent zijn op de hoogte en blijven aandacht voor een veilige verkeerssituatie vragen. De wijkagent controleert geregeld of de afspraken worden nageleefd. De veiligheid van u en onze kinderen staat hierin voorop. Ook met de buren staan wij op goede voet en dat willen we graag zo houden!

Alvast bedankt voor uw medewerking,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl