Aanvangstijden school

Aanvangstijden school

Woensdag 2 december 2020

Beste ouders/verzorgers,

Het valt vaak niet mee om uw kinderen gewassen, gestreken en voorzien van tas en eten op tijd op school te krijgen. Het valt ons momenteel erg op dat veel kinderen te laat op school komen. Het ‘te laat komen’ is voor veel kinderen, leerkrachten, directie en sommige ouders erg vervelend. Laatkomers missen een deel van de les en verstoren die voor anderen. Veelvuldig te laat komen zorgt voor een achterstand en kan bovendien een voorbode zijn voor spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd. Maar bovenal gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd.

We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden te laat in de les is. Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Het aantal minuten dat het kind te laatkomt is niet van belang. De regel is dat de kinderen vanaf 8.30 uur en in de middag vanaf 13.00 uur binnen mogen komen en dat zij uiterlijk voor de bel (8.40 uur / 13.10 uur) binnen moeten zijn, omdat de lessen dan starten. Probeer hier in uw planning rekening mee te houden, zodat de kinderen ongestoord de lessen kunnen volgen.

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl