Laptops lenen van school

Laptops lenen van school

Woensdag 16 december 2020

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag heeft ons team alles in orde gemaakt om vanaf 4 januari onderwijs op afstand te kunnen verzorgen. In de periode van thuisonderwijs, waarin uw kind via Microsoft Teams contact heeft met de leerkracht, is het van groot belang dat uw kind thuis toegang heeft tot een computer, laptop of tablet. Zo kunnen de leerkrachten en kinderen elkaar elke dag even zien, en kan de leerkracht instructies en uitleg geven over de weektaak. 

Laptop lenen van school
Indien u thuis niet beschikt over een computer, laptop of tablet, heeft De Klimroos een beperkt aantal laptops ter bruikleen. Aanstaande vrijdag 18 december is er tussen 9.00 uur en 11.00 uur een mogelijkheid om een laptop op te halen. Ter plekke tekent u hiervoor een bruikleenovereenkomst. Indien u hiervan gebruik wilt maken, laat dit onze ICT-coördinator Evert-Jan Kromdijk dan weten op e.kromdijk@deklimroos.nl

Het lenen van een laptop is alleen bedoeld voor gezinnen bij wie door het onderwijs op afstand een onoverkomelijke situatie ontstaat, waardoor kinderen niet kunnen deelnemen aan de instructies van de leerkracht. 

Bij het ophalen van de laptops gelden de volgende afspraken
• U komt alleen
• U draagt een mondkapje
• U betreedt de school via de hoofdingang
• U haalt de laptop op in de teamkamer en tekent daar de bruikleenovereenkomst
• U verlaat de school via de achterzijde

Inloggegevens Teams
[voornaam][achternaam]@deklimroos.nl (let op: zonder tussenvoegsels. "Jan de Vries" wordt dus janvries@deklimroos.nl). Het wachtwoord is u reeds bekend. Zo niet, kunt u dit opvragen bij de leerkracht van uw kind.

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl