Schooltijden woensdag

Schooltijden woensdag

Woensdag 10 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,

In de informatiebrief over de heropening van onze school, zijn de schooltijden op woensdag per ongeluk niet benoemd. Bij deze geven wij u daar graag opheldering over:

Groep 1
Ouders mogen kinderen uit groep 1 in de klas ophalen van 12.10 uur tot 12.30 uur

Groep 2
Uit om 12.10uur

Groep 3 t/m 6
Uit om 12.15 uur

Groep 7 en 8
Uitloop tussen 12.15 uur en 12.30 uur

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl