Besmetting COVID-19

Vrijdag 5 maart 2021

Beste ouders,

Graag brengen we u met de brief in de bijlage op de hoogte van een coronabesmetting op onze school. Na contact met de GGD zijn de ouders van de betreffende groepen op de hoogte gebracht en worden er passende maatregelen getroffen. 

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind. 

Fijn weekend

Namens team De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl