Reminder: inschrijven rapportgesprekken

Reminder: inschrijven rapportgesprekken

Vrijdag 12 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,

Graag herinneren wij u aan het inschrijven voor de rapportgesprekken. Deze vinden plaats in de week van 29 maart voor groep 3 t/m 7. U kunt zich vanaf maandag 15 maart hier inschrijven voor een gesprek, of in De Klimroos-app via Menu > Gesprekkenplanner.

De voortgangsgesprekken vinden vanwege COVID-19 digitaal plaats via het account van uw kind in Teams. Het heeft de voorkeur om dit Teams-gesprek te laten plaatsvinden vanaf uw computer, laptop of tablet, vanwege de afmetingen van het scherm. Bij het gebruik van Teams op uw telefoon, kan het scherm deels buiten beeld vallen waardoor u en de leerkracht elkaar niet goed kunnen zien.

Teams installeren
• Teams installeren op uw computer of laptop: tik hier 
• Teams installeren op uw tablet (Android): tik hier 
• Teams installeren op uw iPad (Apple): tik hier

Wanneer u Teams opent, ziet u links in het scherm 'Agenda'. Hier ziet u t.z.t. het geplande voortgangsgesprek staan. Op het afgesproken tijdstip hoeft u alleen nog maar te klikken op 'Nu deelnemen' om het gesprek te starten.

Zorg ervoor dat u tijdig heeft uitgeprobeerd of alles op uw apparaat werkt om het oudergesprek zoals gepland te kunnen laten plaatsvinden.

Voor hulp bij het inloggen in Teams kunt u zich richten tot onze ICT-coördinator Evert-Jan Kromdijk op e.kromdijk@deklimroos.nl. Voor overige (inhoudelijke) vragen kunt u zich richten tot de groepsleerkracht.

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl