Nieuw: Ziek melden via app en website

Nieuw: Ziek melden via app en website

Maandag 15 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,

Het is vanaf nu ook mogelijk om uw kind bij ziekte of quarantaineplicht af te melden via de app of op onze website

In de app

  1. U tikt links bovenin op de 3 horizontale strepen
  2. U scrolt naar beneden en tikt op 'Ziek melden' 
  3. U tikt op de klas van uw kind
  4. U vult de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in
  5. U tikt tot slot op 'Leerling afmelden'

Op de website

  1. U gaat naar www.deklimroos.nl
  2. U klikt in het menu links op 'Ziek melden'
  3. U klikt op de klas van uw kind
  4. U vult de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in
  5. U klikt tot slot op 'Leerling afmelden'

Het is belangrijk dat u broertje(s) en zusje(s) afzonderlijk van elkaar ziek meldt. Na het afmelden ontvangt alleen de leerkracht die gekoppeld is aan de groep de ziekmelding. Zorg er dus voor dat u de ziekmelding van uw kinderen in de juiste groepen plaatst, zodat de juiste leerkrachten op de hoogte worden gebracht.

Indien uw kind langer ziek is dan de ingevulde verwachte duur, meld uw kind na het verstrijken van de verwachte duur dan nogmaals ziek. Indien uw kind eerder dan verwacht weer naar school toe kan, stuur de leerkracht dan even een bericht om te laten weten dat er al eerder op de komst van uw kind gerekend kan worden.

Telefonisch ziek melden is ook nog steeds mogelijk, maar online heeft de voorkeur. Wij hopen door deze optie voor ziek melden aan te bieden, het drukke telefoonverkeer in de ochtend te kunnen verlichten.

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl