Verkoudheidsklachten? Blijf thuis!

Verkoudheidsklachten? Blijf thuis!

Dinsdag 16 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,

Graag herinneren wij u eraan dat kinderen met (milde) verkoudheidsklachten volgens het protocol niet naar school mogen komen. Wij begrijpen dat de keuze soms lastig te maken is, maar vragen u toch in het belang van iedereen hier kritisch in te zijn. Uw kind kan, ook als het niet om corona gaat, anderen aansteken met als gevolg dat meer kinderen en/of leerkrachten thuis moeten blijven. Om u te helpen tot de juiste beslissing te komen, kunt u gebruik maken van deze beslisboom

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen weet u ons te vinden!

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl