Verkeersweken

Verkeersweken

Maandag 22 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,

Volgende week gaan de verkeersweken van start! Voor groep 3 t/m 8 is dit van 29 maart t/m 2 april; voor de kleuters van 6 t/m 16 april. Tijdens deze weken besteden we op school extra aandacht aan een veilig verkeer.

Groep 1 en 2
In de kleutergroepen oefenen de kinderen allerlei praktische vaardigheden op het schoolplein.

Groep 3
In de groepen 3 wordt het thema 'verkeer' in de klas besproken. Vanwege de coronamaatregelen zal de lentetocht waarschijnlijk niet kunnen doorgaan.

Groep 4, 5 en 6
Op 29 maart wordt, als het niet regent, met stoepkrijt 'het verkeersplein' op het schoolplein getekend. De kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 lopen of fietsen dit.

Op 30 maart komt de wijkagent 's morgens de fietsen van de kinderen van groep 5 controleren. De kinderen van groep 4 en 6 krijgen een fietscontrole-kaart mee naar huis om thuis hun fiets te controleren.

Groep 7
De kinderen van groep 7 hebben op 31 maart het theoretisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen vindt na de meivakantie plaats.

De skateclinic voor de groep 6 en 7 zal waarschijnlijk doorgaan. De datum is nog niet bekend.

Groep 8
In de groepen 8 wordt het project 'van 8 naar 1' behandeld.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vriendelijke groet,
Het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl