Inventarisatie busvervoer Azaleastraat

Inventarisatie busvervoer Azaleastraat

Dinsdag 25 mei 2021

Beste ouders/verzorgers,

In verband met de tijdelijke verhuizing naar de Azaleastraat, kan het zijn dat u met een vervoersprobleem komt te zitten. Voor deze gezinnen zal samen met de gemeente bekeken worden in hoeverre er mogelijkheden zijn om busvervoer in te zetten gedurende het schooljaar. De volledige informatiebrief vindt u in de bijlage. 

Indien u echt geen passende oplossing kunt vinden m.b.t. het vervoer naar de Azaleastraat volgend schooljaar, kunt u dit bij ons aangeven via nieuwbouw@deklimroos.nl.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl