Update nieuwbouw en verhuizing

Update nieuwbouw en verhuizing

Dinsdag 15 juni 2021

Beste ouders/verzorgers,

De voorbereidingen voor de nieuwbouw en de verhuizing vorderen gestaag! Eerder ontving u al de verdeling van de groepen over de gebouwen en het continurooster. Ook is er een inventarisatie geweest m.b.t. vervoersproblemen naar de Azaleastraat.

Om u een indruk te geven van het gebouw aan de Azaleastraat hebben we voor u een video van het gebouw waar de groepen 1 t/m 5 volgende jaar zullen vertoeven. Het gebouw heeft twee verdiepingen en aan de achterkant is een fijn groot schoolplein.

Ook hebben we in de bijlage enkele afbeeldingen van hoe De Klimroos er na dat jaar gaat uitzien. U krijgt zo een impressie van het super mooie gebouw waar we onze leerlingen na dit verbouwingsjaar weer les kunnen geven. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant voldoet dan alles aan de eisen van deze tijd.

De verhuisdozen zijn afgelopen week afgeleverd op school. Binnenkort kunnen we alles gereed gaan maken voor de verhuizing.

Tot zover een update over de nieuwbouw en verhuizing.

Vriendelijke groet,
Team De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl