Inzage jaarverslag & begroting OR

Inzage jaarverslag & begroting OR

Dinsdag 28 september 2021

Beste ouders/verzorgers,

De ouderraad (OR) legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders hoe het geld van de vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd en besteed. Dat gebeurt aan de hand van een financieel jaarverslag en een door de MR goedgekeurde begroting voor het nieuwe jaar.

U kunt deze documenten ter inzage opvragen bij de penningmeester van de OR via or.obsdeklimroos@hotmail.com.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Team De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl