Kiss & Ride Azaleastraat

Kiss & Ride Azaleastraat

Vrijdag 8 oktober 2021

Beste ouders/verzorgers,

Graag vragen wij uw aandacht voor de verkeerssituatie in de Azaleastraat. Wij begrijpen dat het wennen is om uw kind naar een andere locatie te brengen en er soms nog even gezocht moet worden naar de handigste route rondom de school. Om het brengen en halen van de kinderen voor iedereen soepel, maar bovenal veilig te laten verlopen, willen we graag een paar verkeersregels met u afspreken (zie brief in bijlage).

Wij vertrouwen erop dat iedereen zich met ingang van aanstaande maandag aan deze verkeersregels houdt, zodat een veilige en snelle doorgang van het breng- en haalverkeer in de Azaleastraat kan plaatsvinden.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met nieuwbouw@deklimroos.nl.

Vriendelijke groet,
Team De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl