Vrijdagmiddag 24 december vrij

Vrijdagmiddag 24 december vrij

Maandag 15 november 2021

Beste ouders/verzorgers,

De Sint is pas net in het land, maar op school zijn de voorbereidingen voor de kerstviering al van start gegaan. Graag laten wij u alvast weten dat net als alle voorgaande jaren, de kinderen op de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vrij zijn. 

Op vrijdag 24 december hanteren we de volgende schooltijden:
Azaleastraat: 8.45 uur - 12.15 uur
Platinadijk: 8.30 uur - 12.00 uur

De bustijden zijn ook hierop aangepast. 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Over de verdere invulling van de kerstviering krijgt u over enkele weken bericht!

Vriendelijke groet,
Team De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl