Overblijven schooljaar 2020-2021

Overblijven schooljaar 2020-2021

Maandag 24 augustus 2020

Beste ouders/verzorgers,

De afgesproken vaste dagen waarop uw kind tussen de middag op school eet, lopen automatisch door naar het volgende schooljaar. Indien er wijzigingen zijn voor het overblijven, dan dient u een wijzigingsformulier in te vullen en af te geven bij Ciska. Indien u uw kind nieuw aan wil melden voor het overblijven, kan dat via dit formulier.

Let op voor de kinderen die starten in groep 5!
Ook vrijdagmiddag behoort nu tot de schooldag. Wellicht heeft dit dus ook gevolgen voor het overblijven.

De tarieven blijven komend schooljaar hetzelfde. Met een jaarbetaling vóór 30 september krijgt u de hoogste korting!


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl