Studiedagen en vakantierooster schooljaar 2019-2020

Studiedagen en vakantierooster schooljaar 2019-2020

Woensdag 19 juni 2019

Zomervakantie 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Herfstvakantie
14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020

2e Paasdag
13 april 2020

Koningsdag
27 april 2020

Meivakantie
20 april t/m 3 mei

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
4 en 5 mei 2020

Hemelvaart
21 en 22 mei 2020

2e Pinksterdag
1 juni 2020

Zomervakantie 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020
(eerste schooldag 24 augustus 2020)

- Op vrijdagmiddag 20 december en vrijdagmiddag 10 juli zijn alle kinderen 's middags vrij.
- Op de vrijdagen voor de vakanties heeft groep 5 t/m 8 een continurooster. Ale kinderen lunchen op school en zijn dan om 14.00 uur vrij.


Terug