Studiedagen en vakantierooster schooljaar 2020-2021

Studiedagen en vakantierooster schooljaar 2020-2021

Donderdag 25 juni 2020

V A K A N T I E S 

● Zomervakantie 2020
10 juli t/m 23 augustus 2020
(eerste schooldag 24 augustus 2020)

● Herfstvakantie
17 oktober t/m 25 oktober 2020

● Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021

● Voorjaarsvakantie
13 februari t/m 21 februari 2021

● Tweede Paasdag
5 april 2021

● Koningsdag
27 april 2021

● Meivakantie
24 april t/m 16 mei 2021

● Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
4 en 5 mei 2021

● Hemelvaart
13 en 14 mei 2021

● Tweede Pinksterdag
24 mei 2021

● Zomervakantie 2021
24 juli t/m 5 september 2021
(eerste schooldag 6 september 2021)

S T U D I E D A G E N

 Woensdag 7 oktober 2020
Maandag 26 oktober 2020
Vrijdag 5 maart 2021
Woensdag 30 juni 2021

 


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl