Verkeersveiligheid rondom de school!

Verkeersveiligheid rondom de school!

Woensdag 25 september 2019

Beste (groot)ouders, verzorgers,                                                                       

Een basisschool is per definitie een plek waar het rond het bij het begin en einde van een schooldag druk is. Als school moedigen wij het aan om kinderen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te brengen. Zo raakt uw kind bekend met het verkeer en de omgeving.  

Wanneer u met de auto naar school komt, is er een beperkt aantal parkeervakken beschikbaar. Ook kunt u gebruik maken van de parkeerplaatsen bij het Dijkcentrum of de Flintdijk/Robijndijk. Helaas wordt vaak de stoep gebruikt om even snel de kinderen uit of in te laten stappen. Hier gelden verkeersregels voor. Het is verboden om langs de gele lijn te parkeren, al is het maar voor heel even… Eveneens is het verboden om met een auto in een bocht te gaan staan of om met uw auto het fietspad te blokkeren.  

Vanwege diverse klachten van bezorgde ouders over fout parkeren is er besloten, in overleg met de politie, om hier op te gaan handhaven. Dit betekent in de praktijk dat de kentekens van de foutparkeerders worden genoteerd en de eigenaar/bestuurder van het voertuig door de politie zal worden benaderd.  

Het gaat ons om de veiligheid van ALLE kinderen. Een veilige omgeving creëren we samen!  

De verkeerscommissie i.s.m.

Wijkagenten Kortendijk; Christel de Graaf en Jack van Nassauw 


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl