Hulpouders gezocht!

Hulpouders gezocht!

Woensdag 30 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,

Er staan dit schooljaar weer verschillende educatieve, sportieve en leuke activiteiten op de planning. Wij betrekken ouders van De Klimroos graag bij ons onderwijs en willen u vragen bij één of meerdere van deze schoolactiviteiten te helpen. Uw hulp kan bestaan uit voorbereiding van, of ondersteuning tijdens een activiteit.

U kunt zich inschrijven als hulpouder in De Klimroos-app onder Menu > Ja, ik help graag mee! Hier vindt u een lijst met activiteiten waar hulpouders voor gevraagd worden. Tik op een activiteit waarbij u wilt helpen, controleer of u op de genoemde datum beschikbaar bent, en vul de gevraagde gegevens in (uw voor- en achternaam, de groep van uw kind en uw e-mailadres). Tik daarna op Opslaan. U kunt zich voor meerdere activiteiten inschrijven als hulpouder. Mogelijk worden gedurende het schooljaar nog activiteiten toegevoegd. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Alvast hartelijk dank voor uw inzet dit schooljaar!
Namens het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl