Onderwijsactie 30 en 31 januari

Onderwijsactie 30 en 31 januari

Donderdag 23 januari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Het afgelopen jaar is al meerdere keren het signaal vanuit het basisonderwijs afgegeven dat men zich ernstig zorgen maakt over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kind(eren). De afgelopen maanden zijn er door het kabinet een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om de problemen volledig en structureel op te lossen. De afgelopen weken hebben wij in het team samen veelvuldig gesproken en gediscussieerd over de aangekondigde actiedagen op 30 en 31 januari. Het gehele team is er van overtuigd dat ons prachtige vak meer positieve reclame verdient en dat we de kinderen altijd meer willen geven dan haast mogelijk is. Eenieder heeft het recht om te staken en persoonlijke redenen om dit wel of niet te doen. Aan het eind van deze middag hebben wij na lang beraad als team het volgende besloten:

De Klimroos is op donderdag 30 en vrijdag 31 januari open.  Vier collega’s maken op vrijdag 31 januari gebruik van hun stakingsrecht. De kinderen uit groep 2b, 6a, 8a en 8b krijgen deze dag daarom geen onderwijs. Wij mogen geen vervanging inzetten voor een stakende collega. Wij vragen u om zelf de opvang van uw kind(eren) te regelen. Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om zelf opvang te regelen voor uw kind dan kunt u dit voor woensdag 29 januari melden bij Ron van Meel. Er wordt dan samen gekeken naar een oplossing. De kosten voor deze opvang komen echter voor uw eigen rekening.

De leraren die deze dagen gaan staken, worden niet uitbetaald. Ze leveren salaris in om opnieuw een statement te maken. We willen echt een signaal afgeven over de extra aandacht voor de kinderen (meer onderwijsassistenten/kleinere klassen) en het grote lerarentekort. De afgelopen jaren zijn veel leerkrachten in het onderwijs gestopt of uitgevallen en zijn er veel minder studenten de PABO gaan volgen om ons prachtige vak uit te oefenen. Dit heeft als gevolg dat we kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet altijd meer een vervanger kunnen vinden als een leerkracht ziek is. Als dit zo doorgaat, betekent het straks ook, dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leerkracht kunnen vinden.

Ook De Klimroos heeft hiermee te maken. Voor het zwangerschapsverlof van een collega in groep 1 zijn we lang bezig geweest om de vervanging rond te krijgen. Ternauwernood hebben we hiervoor nog een enthousiaste, kwalitatieve topper gevonden! De afgelopen tijd is het ook regelmatig voorgekomen dat we bij ziekte van een leerkracht geen vervanging hebben kunnen vinden. Tot op heden hebben we dit intern kunnen oplossen, maar ook hier zijn inmiddels de grenzen bereikt. Gelukkig hebben we dit jaar pas één keer een klas naar huis hoeven sturen, maar we kunnen helaas niet garanderen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Natuurlijk blijven wij wel onze uiterste best doen! Op De Klimroos proberen we zo veel mogelijk nieuwe en goede leerkrachten en onderwijsassistenten te boeien en te binden aan onze school.

We realiseren ons dat deze situatie voor u enig ongemak veroorzaakt, maar vragen uw begrip. Uiteindelijk is het in het belang van onze/uw kinderen dat we goed onderwijs kunnen blijven bieden van hoge kwaliteit. We strijden ervoor dat ons mooie beroep weer aantrekkelijk wordt, zodat we in de toekomst weer veel enthousiaste nieuwe collega’s in het onderwijs mogen ontvangen.

We attenderen u op de petitie van Ouders van Nu.  ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ https://www.sanoma.nl/ouders-van-nu-start-petitie-voor-meer-en-structurele-investeringen-in-het-onderwijs/ Tekent u ook?! 

 

Het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl