In het zonnetje

In het zonnetje

Vrijdag 31 januari 2020

Vandaag zetten wij onze onderwijsassistentes in het zonnetje op deze onderwijsactiedag!

Dit zijn Amber en Kelly! Kelly en Amber zijn onze onderwijsassistentes.

Kelly en Amber zorgen ervoor dat de kinderen meer aandacht kunnen krijgen. Kelly en Amber geven kinderen die het nodig hebben extra instructie. Ze kunnen de klas overnemen wanneer de leerkracht even in gesprek met een kind wil gaan om een probleem op te lossen. Kelly en Amber zorgen ervoor dat kinderen die het moeilijk vinden om hun aandacht bij te les te houden er even kort op gewezen worden waar we mee bezig zijn. Amber en Kelly ondersteunen zowel de leerkrachten als de kinderen en Kelly en Amber zijn nog zoveel meer!

Helaas heeft niet iedere leerkracht de gehele dag de hulp van Kelly of Amber. Volgens een precisierooster komen zij ondersteuning bieden aan zo veel mogelijk kinderen en leerkrachten binnen de Klimroos, terwijl wij al onze kinderen en leerkrachten wél een Amber of Kelly gunnen. 

Wanneer er meer geld wordt vrijgemaakt voor het onderwijs, is het mogelijk om meer onderwijsassistenten in dienst te nemen. Hierdoor kunnen onze kinderen meer aandacht krijgen, hierdoor kunnen de kinderen die het nodig hebben extra instructie krijgen: hierdoor kunnen de kinderen het onderwijs krijgen wat ze verdienen! 

Zorg dat er structureel geld wordt geïnvesteerd in onderwijs en geef iedereen een Kelly of Amber! Toppers zijn het!

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl