Coronavirus

Coronavirus

Vrijdag 28 februari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Gisteravond is duidelijk geworden dat er nu ook een Corona-besmetting in Nederland is vastgesteld. 
De belangrijkste maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:
-was je handen regelmatig
-hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
-gebruik papieren zakdoekjes
Op school zullen wij dit ook extra onder de aandacht brengen. 

Wij blijven verder de aanwijzingen van de instanties (RIVM, GGD, PO-Raad, Gemeente) volgen. Vooralsnog leveren deze aanwijzingen geen beperkingen op voor de doorgang van lessen op De Klimroos.

Voor verdere informatie over het virus in relatie tot het onderwijs verwijzen we u naar de volgende pagina van het RIVM:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Wanneer de aanwijzingen van de aangegeven instanties in de komende dagen wijzigen dan zullen we dit via onze schoolapp aan u laten weten.

Het team van OBS De Klimroos

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl