Digitaal communiceren met Microsoft Teams

Digitaal communiceren met Microsoft Teams

Dinsdag 7 april 2020

Beste ouders en verzorgers,

Op De Klimroos willen wij voor uw kind een veilige omgeving zijn. Een school met een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen met plezier en succes kunnen leren en zich ontwikkelen. Deze week gaan wij via Microsoft Teams de onderlinge communicatie opstarten. Wij vragen alle ouders en verzorgers om hierin thuis een begeleidende rol op te pakken. Kinderen kunnen videobellen met hun leerkracht, maar ook kunnen kinderen onderling chatten en videobellen. Dit kan een aanvulling en verrijking zijn. Samen zorgen we er voor dat dat ook zo is. (Jonge) kinderen zijn niet gewend te chatten met elkaar en realiseren zich niet altijd hoe een boodschap op een ander overkomt. We roepen u als ouder op om mee te lezen in de chats en uw kind hierin te begeleiden. Weest alert, dan zorgen we er samen voor dat het digitale platform ook een veilig en fijn platform is. In deze bijlage staan de afspraken van De Klimroos voor het werken binnen Microsoft Teams. Brengt u deze afspraken ook onder de aandacht van uw kinderen.

In dit filmpje leren de kinderen en u in een handomdraai de mogelijkheden van werken binnen Microsoft Teams. Niet alle mogelijkheden die uitgelegd worden, zullen door De Klimroos worden ingezet. We kiezen heel bewust voor instructiefilmpjes en geen/zo min mogelijk vaste inbeltijden. Dit geeft u thuis de ruimte om het zelf te plannen met de beschikbare middelen en tijd. Wel kan altijd via Teams gechat worden met de leerkracht en een afspraak gemaakt worden om te videobellen onder schooltijd. Het doel is om de contacten met kinderen en de kinderen onderling te behouden. Daarnaast kan de leerkracht sturen op het werk dat de kinderen thuis maken en waar nodig extra uitleg geven over de stof.

Met vriendelijke groeten,

Het team van De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl