Onze school

Bewegend en spelend leren

Elk kind heeft de natuurlijke behoefte om te bewegen. Kinderen die zich ontwikkelen door veel te bewegen, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Ze zijn fitter, gezonder en blijer. Door de lesstof om te zetten in spel, dans en beweging, zijn kinderen bewegend aan het leren. Bewegen en leren gaan tegelijk. Kinderen leren beter én makkelijker als de leerstof bewegend wordt aangeboden.
Kinderen kunnen beter laten zien wat ze kunnen en kennen, zijn meer geconcentreerd en het is bovendien veel gezonder dan de hele dag te zitten. Naast beweging en spel zetten wij ook dans, muziek en zang in tijdens het bewegend leren. Hierdoor wordt het brein extra geactiveerd en zijn kinderen vanuit creativiteit bezig met leren. 

Voor meer informatie over het effect van bewegen op ons brein, klik hier of specifiek voor kinderen hier.

Terug