Onze school

Pedagogisch klimaat

De sfeer die de school biedt en waarin het kind opgroeit, is van groot belang. Wij willen kinderen stimuleren om hun mogelijkheden en talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze. De school wil daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn en werken met een onderwijsstructuur die rekening houdt met de onderlinge verschillen. Klassikale onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met groeps- en individuele instructie.

De school is bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillen de achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Op De Klimroos is hier voldoende ruimte voor. Wij bevorderen dat onze kinderen actief deelnemen aan activiteiten binnen (en mogelijk ook buiten) de school, zodat de basis wordt gelegd voor een actief burgerschap. Burger kan je niet worden, maar ben je.

De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Ons doel is een optimale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast staat groepsvorming centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas en in de school vinden wij als team heel erg belangrijk. 

Kwink: voor sociaal-emotioneel leren

Kwink is een onlinemethode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid, voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Deze methode sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Kwink:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten

 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak

 • Zorgt voor een sociaal veilige groep

 • Verhoogt de leeropbrengsten

 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties

 • Biedt iedere les unieke filmpjes

 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid

 • Is leuk!

Kwink: wetenschappelijk onderbouwd en erkend

Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’ van dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is de maker van Kwink. Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag’.

Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen. De onafhankelijke Erkenningscommissie interventies heeft Kwink erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is daardoor nu opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd instituut (NJi).

De 5 SEL-competenties:

Besef hebben van jezelf

 • Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
 • Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
 • Een gezond zelfvertrouwen

Besef hebben van de ander

 • Empathie
 • Perspectief nemen
 • Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
 • Sociale cues juist interpreteren

Keuzes kunnen maken

 • Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
 • Bijdragen aan een positief klimaat in je school
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag

Zelfmanagement

 • Impulscontrole bij stressvolle situaties
 • Omgaan met heftige emoties
 • Doelgericht gedrag

Relaties kunnen hanteren

 • Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
 • Sociale druk weerstaan
 • Conflicten oplossen
Terug