Onze school
Welkom op De Klimroos

Welkom op De Klimroos

Groei en bloei
Ontwikkel en leer
Geniet en speel
Elke dag weer

De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool in Roosendaal (Noord-Brabant). Tevens zijn er peutergroepen, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in onze school te vinden. Wij staan voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. Het kind staat centraal en welbevinden voorop.

Je ziet ons kunstzinnige en sportieve karakter terug in ons gevarieerde onderwijsaanbod. We betrekken de culturele instellingen uit onze omgeving bij school en hebben vakleerkrachten voor muziek-, theater- en bewegingsonderwijs aan onze school verbonden.

Het brein profiteert van beweging. Bij beweging komen ‘gelukshormonen’ vrij waardoor kinderen zich prettig voelen. Bewegend leren heeft een positieve invloed op het leren, het vergroot de concentratie en heeft positieve invloed op het welbevinden. We werken vanuit de overtuiging dat cultureel kunstzinnig onderwijs een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen om te groeien tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat!

Ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat en we betrekken kinderen actief bij hun leerproces door ze mee te laten denken over hun leerdoelen. Wij streven er naar dat een kind na 8 jaar onze school verlaat, heeft geleerd creatief en probleemoplossend te denken, verantwoording te nemen, een eigen mening te vormen en daarbij rekening te houden met de mening van anderen.

De Klimroos staat voor:

  • Het bevorderen van zelfstandigheid, mondigheid en leren samenwerken

  • Het leren verantwoordelijk te zijn en daarop aanspreekbaar te zijn

  • Het omarmen van een veelvormige wereld met alle verschillen die daarbij horen

  • Een hoge kwaliteit van ons onderwijs en de rust en structuur binnen de school

  • Het streven alle leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsprogramma aan te bieden

  • Het oog en oor hebben voor elkaar; kinderen, ouders/verzorgers en team samen

Terug