Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Maandag

08.40 - 12.00 uur
13.10 - 15.30 uur

Dinsdag

08.40 - 12.00 uur
13.10 - 15.30 uur

Woensdag

08.40 - 12.15 uur

Donderdag

08.40 - 12.00 uur
13.10 - 15.30 uur

Vrijdag

08.40 - 12.00 uur
13.10 - 15.30 uur
(groep 5 t/m 8)


Iedere ochtend om 8.30 uur en iedere middag om 13.00 uur gaan de deuren van de school open voor de kinderen. Ouders kunnen hun kinderen dan naar de juiste ingang brengen. De kinderen van groep 1 mogen naar het lokaal gebracht worden. De leerkrachten van groep 1 en 2 lopen aan het eind van de ochtend en het eind van de middag met de kinderen mee naar buiten.

Onder schooltijd mogen kinderen nooit zelfstandig de school verlaten, ook niet met toestemming van de ouders. Ze dienen altijd door een volwassene opgehaald te worden.

 

Vakanties en studiedagen 2020 - 2021

Herfstvakantie

17-10-2020 t/m
25-10-2020

Kerstvakantie

19-12-2020 t/m
03-01-2021

Voorjaarsvakantie

13-02-2021 t/m
21-02-2021

2e Paasdag

05-04-2021

Meivakantie

24-04-2021 t/m
16-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021 en
14-05-2021

Pinksteren

24-05-2021

Zomervakantie

24-07-2021 t/m
05-09-2021

Op de vrijdagen voor de vakanties hebben de groepen 5 tot en met 8 een continurooster. Alle kinderen lunchen op school en zijn om 14.00 uur vrij.

Studiedagen

  • Woensdag 7 oktober 2020
  • Maandag 26 oktober 2020
  • Vrijdag 5 maart 2021
  • Woensdag 30 juni 2021
Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl